Billede af Synscentralen set fra p-pladsen

Synscentralen - Vordingborg


Voksne med synshandicap

Muligheden for, at synet svigter, øges med alderen. Kniber det fortsat med at se, efter den bedste lægelige og optiske behandling, er tiden måske inde til at lære at gøre tingene på en anden måde ...................... Det er aldrig for sent!

Synscentralens tværfaglige funktion af undervisende, formidlende, rådgivende og hjælpemiddelvejledende karakter tilstræber, ud fra kendskabet til den enkeltes synsproblemer og muligheder, at tage stilling til hvilke foranstaltninger, som kan anbefales. Mange problemer kan afhjælpes ved undervisning, vejledning og/eller brug af hjælpemidler.

Det kan f.eks. dreje sig om:

 - Problemer med at læse dagens post, breve, regninger m.v.

 - Problemer med at se TV.

 - Problemer med den daglige husholdning, rengøring m.v.

 - Frygt for at færdes alene.

Hjælpen ydes ofte ved besøg i hjemmet, men kan også gives på Synscentralen. Her tilbydes der bl.a. kurser, samt afprøvning af synshjælpemidler.


Synscentralen
Færgegårdsvej 15 H
DK-4760 Vordingborg
Tlf.:(+45) 55 36 33 33
e-mail: sc@
vordingborg.dk

Voksne med synshandicap

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til startsiden

 

 

 

 

Opdateret 5. dec. 2013