Billede af Synscentralen set fra p-pladsen

Synscentralen - Vordingborg


 

Eksempel på et sagsforløb på Synscentralen:


Når du henvender dig til Synscentralen for at få hjælp, sættes som hovedregel følgende sagsforløb i gang:

1.  For at sikre det bedst mulige grundlag for udredningen, anmoder vi, med en samtykkeerklæring, om at få oplysninger om din seneste øjenundersøgelse. Hvis denne ikke er af nyere dato, kan det være vi foreslår dig at søge øjenlæge, inden vi går videre med din sag.

2.  Når øjenlægens oplysninger foreligger, vurderer Synscentralens øjenlægekonsulent herudfra om du er berettiget til hjælp. Det er du, hvis din synsstyrke er mindre end eller lig med 6/18, eller dit synsfelt er indskrænket til 20 grader eller derunder, eller hvis du har et halvsidigt synsfelt udfald.

3.  Hvis du er berettiget til hjælp, indkaldes du som regel til undersøgelse hos Synscentralens optiker. Her undersøges om dit synsproblem kan afhjælpes med optik. Efter undersøgelsen hos optikeren taler du med en synskonsulent, om der er yderligere måder at afhjælpe din synsnedsættelse på.

4.  Hvis det viser sig, at du har brug for hjælpemidler, så kan disse udleveres til afprøvning, enten ved besøget, eller ved efterfølgende hjemmebesøg. Drejer det sig om briller, kan en recept fra Synscentralens optiker medbringes til en lokal optiker, som efter ansøgning tilvirker brillen. Det er din bopælskommune, der tager stilling til bevilling af hjælpemidler.

5.  Der vil også være mulighed for, at vi besøger dig i dit hjem, for at se på eventuelle hjælpeforanstaltninger i hjemmet. I så fald aftales dette som regel ved besøget på Synscentralen.

6.  Udgifterne til befordring til Synscentralen kan refunderes. Som hovedregel refunderes udgifter svarende til billigste offentlige befordring. Der kan også være tale om kørsel med Falck, eller i særlige tilfælde og altid efter aftale med Synscentralen, med taxa.

7.  Er der spørgsmål i forbindelse med besøget på Synscentralen, så er du altid velkommen til at kontakte os. Skulle du have grund til at indgive klage over Synscentralens sagsbehandling eller afgørelse, så kan du finde regler for klageadgang her: regler for klageadgang.
 

 


Færgegårdsvej 15 H
DK-4760 Vordingborg
Tlf.:(+45) 55 36 33 33
e-mail: sc@vordingborg.dk

Eksempel på et sagsforløb.  

  

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Opdateret 11. sept 2013