Billede af Synscentralen set fra p-pladsen

Særlige informations-teknologiske hjælpemidler

Synscentralen - Vordingborg


Særlige informationsteknologiske hjælpemidler

Udredning:

I en forundersøgelse, hvor Synscentralen i samarbejde med brugeren selv, klargør hvilke behov ansøger har vedr. personlig kommunikation, udredes hvilke problemer synsnedsættelsen skaber i relation til kommunikationsområdet, samt hvilke teknologiske hjælpemidler, der kan kompensere for funktionsnedsættelsen.

Brugeren orienteres om det generelle serviceniveau på området og om den forventede tidsramme i sagsforløbet.

Afprøvning og udvælgelse af egnet hjælpemiddel/forbrugsgode

Ved afprøvningen er der mulighed for at afprøve udvalgte typer af forskellige hjælpemidler, afhængig af behov og med inddragelse af brugerens ønsker.

Bevilling af hjælpemiddel:

Blinde og svagsynede, der for at kunne anvende en pc til kommunikation har behov for særligt informationsteknologisk udstyr som kompensation for deres funktionsnedsættelse, vil kunne få bevilget PC samt kompenserende programmer som hjælpemiddel til udlån.

Afgørelse om bevilling eller afslag finder sted efter endt afprøvning og foretages af den pågældendes kommune.

Levering, herunder service jf. serviceloven/ samt support på hjælpemidler

Computerudstyr, samt særligt udstyr, særlige programmer og forbrugsgoder bevilget som hjælpemiddel serviceres af Synscentralen.

Levering af udstyr sker hurtigst muligt efter afprøvning, bevilling og senest 21 dage efter bevilling.

Der kan dog opereres med længere tidsfrister hvis det skyldes leveranceproblemer eller anden aftale med brugeren.


Synscentralen
Færgegårdsvej 15 H
DK-4760 Vordingborg
Tlf.:(+45) 55 36 33 33
e-mail: sc@
vordingborg.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Opdateret 11. sept. 2013