Billede af Synscentralen set fra p-pladsen

Synscentralen - Vordingborg


Klager over afgørelser:

Hvis du ikke er enig i afgørelser truffet af en kommune, har du mulighed for at klage. Din klage skal være modtaget indenfor almindelig kontortid senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

 

For borgere fra Faxe, Næstved, Guldborgsund og Lolland kommune, skal der klages direkte til bopælskommunen.

 

Borgere i Vordingborg kommune kan du klage direkte til Synscentralen.

 

Du kan klage både mundtligt og skriftligt. Hvis du ønsker det, kan du få hjælp til at skrive klagen.

Når din klage er modtaget, vil afgørelsen blive vurderet igen. Hvis vi giver dig helt eller delvist medhold, vil du få besked indenfor 4 uger. Hvis vi fastholder afgørelsen, vil din klage og sagens akter blive sendt til Ankestyrelsen indenfor 4 uger.

Tvivlsspørgsmål:

Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Klager over personalet indgives til kommunen.


Synscentralen
Færgegårdsvej 15 H
DK-4760 Vordingborg
Tlf.:(+45) 55 36 33 33
e-mail: sc@
vordingborg.dk

Klageadgang

 

 

 

Retur til lovgivning

Retur til startside

 

 

 

opdateret 10. januar 2014